lunes, 7 de marzo de 2016

INO no DESORDES 2015

V. Galego:

Artista: INO
Título:"Roaming In Paradise"
Situación: Avenida IES Maruxa Mallo, Ordes.

O recoñecido artista grego chegou dende a súa Atenas natal pra aportar a súa particular vision ao noso DesOrdes colectivo. 

"Roaming in Paradise" está emprazada nun dos muros principais do Instituto Maruxa Mallo e engádese á lista de obras que xa contén o recinto escolar, realizadas en anteriores edicións do festival.

Dende un claro punto de vista irónico, INO amósanos unha estampa na que albiscamos un Poseidón que se parte inevitablemente en dous ao facerse un selfie.

 Cunha retranca que ben podía pasar por galego, o ateniense fainos reflexionar sobre presente e futuro neste mundo no que importa máis amosar que estiveches que desfrutar do feito de estar… Un lugar onde ata os deuses se despreocupan dos seus fieis, moito máis atentos do seu propio pelexo, e de subilo a instagram claro.

Máis traballos en:

Fotos por:
 Ino & Mutante Creativo.

..........................................


V. English:

Artist: INO
Title:"Roaming In Paradise"
Venue: IES Maruxa Mallo, Ordes.


The famous Greek artist came from his native Athens to contribute his unique vision to our collective disorder.


"Roaming in Paradise" is located on one of the main walls of Maruxa Mallo High School and it is added to the list of works that the school grounds already have (made in previous editions of the festival)

From a clear ironic view , INO shows us a picture which depicts Poseidon inevitably splitting in two while taking a selfie.


With sarcasm that could make him pass himself off as a Galician, the Athenian makes us think about the present and the future in this world where it is most important to show that you've been rather than enjoying the fact of being ... A place where even gods are neglectful of the faithful, much more attentive to their own skin and, of course, uploading their selfie to Instagram.


More works:

Pictures by:


viernes, 15 de enero de 2016

DOA no DESORDES 2015

V. Galego:

Artista: DOA
Título: Quercus Robur
Stiuación: Penelas, camiño do paseo fluvial.

Doa, como boa representante da frondosa Galicia interior, pasou polo DesOrdes 2015 deixando a súa particular pegada na zona de Penelas, no camiño que une a vila co paseo fluvial do río Mercurín, a.k.a. río Cabrón pra algúns de nós.

Formando parte da súa serie de traballos que orbitan baixo o concepto e título da Reforestación, deixounos esta obra de importantes dimensións que acada unha simbiose perfecta co entorno, disminuíndo na medida do posible o impacto do cemento e o ladrillo nun entorno natural como éste.

Despois de loitar contra as inclemencias do noso amado e odiado clima (diluvio universal forever), da precariedade dos medios cos que puidemos contar debido aos recortes locais en cultura e do entorno gastronómico ultracarnívoro, Doa conseguíu rematar con creces o seu mural e agasallarnos cun chisco máis de osíxeno pra os nosos corpos e mentes neste entorno gris que nos afoga.

Gracias Doa! Oa Oa Oa!

Máis traballos en:
https://doaoa.wordpress.com/

Fotos por:
A.L. Crego & Mutante Creativo

.................................................

V. English:

Artist: Doa
Title: Quercus Robur
Place: Penelas, Riverwalk path.

Doa, as a good representative of the leafy inner Galicia, passed through DesOrdes 2015
leaving her particular mark in the area of Penelas, in the way which connects the village with
the Mercurín riverwalk, a.k.a. “Bastard River” for some of us.

As part of her series of works that orbit under the concept and title of
“Reforestations”, she gave us this piece of important dimensions that achieve a perfect
symbiosis with the environment, decreasing, as far as possible, the visual impact of the
concrete and bricks in a natural emplacement like this.

After a hard fight against the inclement of our (loved and hated) climate (Universal Flood
Forever), and scant means we had, due to the local pay cuts in culture and in the ultracarnivore
gastronomy spheres, Doa easily finished her mural on time and gave us a little bit more oxygen for our
bodies and minds in this grey place that is choking us.

Thank you Doa! Oa Oa Oa!


Pictures by:
A.L. Crego & Mutante Creativo
 


 

viernes, 13 de noviembre de 2015

SPOK no DesOrdes 2015

V. Galego:

Artista: SPOK
Título: "Minero asturiano de padre gallego"
Stiuación: Campo de futbol de Ordes (muro traseiro, acceso dende O Balado)

Spok, tamén coñecido como SpokBrillor, mestre vulcaniano do spray e demáis skills variopintas,
chegou dende o espacio exterior (máis concretamente dende Madrid) pra deixarnos esta tremenda obra neste DesOrdes 2015.

"Minero asturiano de padre gallego", que podemos dicir deste pepino de grafo guapo máis que poñerlle os mesmos adxetivos que a toda a súa incrible obra e desbordante personalidade artística: brilante, mordaz, inclasificable, transgresor, irónico, divertido, surrealista..

Grafos guapos! Brillor DesOrdes!

Máis traballos en:
https://instagram.com/spokbrillor/
http://www.spok.es/

...............................

V. English:

Artist: Spok
Title: Asturian miner from Galician parents.
Place: Ordes Football Field. (rear wall, way in from “ O Balado”)

Spok, as known as SpokBrillor, vulcanian master of spray and other motley skills, came
from outer space (specifically from Madrid), to give us this huge piece for this DesOrdes
2015.
"Asturian miner from Galician parents" what can we say about this brutal mural more
than give to it the same adjectives we give to his hole work and his overflowing personality:
brilliant, mordant, nondescript, lawbreaker, ironic, fun, surrealist…

Grafos guapos! Brillor DesOrdes!